Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Βροντερό ΟΧΙ και στις Μέλανες

Δημοτικό Διαμέρισμα Μελάνων
Σε 2 επι συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων   100,00%  
Tελικά αποτελέσματα.
Εγγεγραμμένοι:701
Ψήφισαν:389(55,49%)επί των εγγεγραμμένων
Άκυρα:10(2,57%)επί των ψηφισάντων
Λευκά:0(0,00%)επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών:10(2,57%)επί των ψηφισάντων
Αποχή:312(44,51%)επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα:379(97,43%)επί των ψηφισάντων
ΟΧΙ: 241 963,59%)
ΝΑΙ: 138 (36,41%)