Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

ΚΑΛΟ ΑΓΙΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ


Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης για τη νηστεία του Δεκαπενταυγούστου. Σήμερα ξεκινάει η περίοδος της νηστείας του Δεκαπενταυγούστου κατά την οποία ψάλλονται στους ναούς μας εναλλάξ και οι Παρακλητικοί Κανόνες (Μικρός και Μέγας) στην Υπεραγία Θεοτόκο.
Για τη Νηστεία του Δεκαπενταυγούστου ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι «εις τιμήν αποβλέπει της του Θεού Λόγου Μητρός, η οποία προγνωρίζουσα την αγίαν της μετάστασιν από τον κόσμον, πάντοτε ηγωνίζεται υπέρ υμών, και ενήστευεν, αν και χρείαν δεν είχε Νηστείας, ως καθαρά και πανάμωμος, ζώσα δε αγγελικώς η υψηλοτέρα και των Αγγέλων και προσευχομένη συνεχώς και πάντοτε δι’ ημάς ικετεύουσα. Διά τούτο και ημείς χρεωστούμεν να νηστεύσωμεν εκμιμούμενοι τον βίον της»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου