Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Καθολικών Νάξου «Ο Τίμιος Σταυρός»


Μετά από πολλά χρόνια κενού στη διαχείριση, ορίστηκαν από τη γ.γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Χριστιάννα Καλογείρου, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του Ιδρύματος Καθολικών Νάξου «Ο Τίμιος Σταυρός».

Μέλη της επιτροπής που θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της περιουσίας του ιδρύματος είναι: Αργύρης Ανευλαβής, Μαρκόπολη Μαρία, Ναυπλιώτης-Σαραντηνός Ιάκωβος και Φουτάκογλου Ευστράτιος.

πηγή:http://www.naxosnow.gr/?p=17227

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου