Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

1892 , Ναξιακά προϊόντα

1892 , Ναξιακά προϊόνταΜετάξι : πλην ολίγον , επειδή και ο τόπος σηκώνει πλην δεν φροντίζουν δι αυτό και μολονότι υπάρχουν πολλά δένδρα δια την ζωοτροφήν αυτού και οικίαι τόσον εις την εξοχή , όσον και εις την πόλιν , επειδή και τα αυτά δένδρα δεν είμαι μακρότερα της ημισείας ώρας .

Μαλλί : το οποίον χρησιμεύει δια τας χονδράς τσόχας (τας ονομαζομένας ράσσα) , εκ των οποίων κάμνουν από το μαύρον καπότας , όπου δεν διαπερνώνται από την βροχήν .

Τρίχες των αιγών : από τα οποίας κατασκευάζουν εδώ μόνον σχοινία οι χωρικοί δια τα ζώα των , εις δε τα άλλα μέρη τα μεταχειρίζονται και εις πολλά υφάσματα .

Το λινάρι : δια πανιά και αυτό γίνεται ολιγοστόν ένεκα της αμελείας των γεωργών και μολονότι επιτυγχάνει κάλλιστα .

Τα πορτοκάλια , λεμόνια και κίτρα φορτώνουν τον καθεκάστον χρόνον 8 έως 10 πλοία μεγάλα το καθέν έως 1800 και 2000 χιλιάδων , τα οποία τα πηγαίνουν εις Κωνσταντινούπολη , Σμύρνη και άλλα μέρη .

Το έλαιον της Νάξου προμηθεύει τας πλησίον νήσους . Και αν ίσως ήθελον καταγίνει εις το να πολλαπλασιάσωσι τα ελειόδενδρα , το οποίον είναι πολύ εύκολον , διότι σχεδόν εις όλας τα μακρυνάς πεδιάδας και όρη υπάρχουν αγριελαίαι , τα οποίας φυτεύοντας αυτοί εις τους τόπους των μετά μερικά έτη τας εμβολιάζουν και ούτως επιτυγχάνουν κάλλιστα και τότε ήθελεν έχει η νήσος και περισσοτέραν απόλαυσιν , διότι εάν και δεν πωληθή το ίδιον έτος θα φυλαχθεί δύο και τρία μετά , δεν φοβείσαι όπου να χαθεί και να πηγαίνει πάντοτε και εις καλήν τιμήν .

Κριθήν εβγάζει ο τόπος αρκετήν  και πηγαίνει εις διάφορα μέρη .

Ζώα υπάρχουν αρκετά και πηγαίνουν εις διαφόρους άλλας νήσους καθώς βόδια , κριάρια , άλογα , ημιόνους .

Τα κρεμύδια της Νάξου τα περισσότερα πηγαίνουν εις την Σμύρνην .

πηγή :  

περιοδικό ΑΠΟΛΛΩΝ , Απρίλιος 1892
πηγη : Ορεινος Αξωτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου