Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Η γιορτή του Αι Νικόλα-εικονες&βιντεο

Απολυτίκιο: Αγίου Νικολάου (ήχος δ΄)
"Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος,
ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου,
ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·
διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά,
τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια.
Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου